Artikeln publicerades 26 mars 2021

En miljon förskönar kommunens landsbygd varje år

Trots ett annorlunda år var engagemanget under 2020 stort på Ronnebys landsbygd, där ideella krafter med stöd av Försköningspengarna har skapat nya vackra miljöer och besöksmål.

Försköningspengarna är ett sätt för Ronneby Kommun att varje år satsa medel för investeringar och bidra till att skapa attraktiv miljö på landsbygden och i samhällena utanför Ronneby stad. Syftet med försköningsmedlen är bland annat att utveckla och underhålla miljön för, och tillsammans med, invånarna samt bidra till ökad turism. En ansökan kan gälla allt från att bygga ett vindskydd, sätta upp en infotavla och anlägga ett gångstråk till att ta fram en hel park.

Projekt 2020

I Eringsboda har ideella krafter med hjälp av försköningsmedel skapat Nordensköldsparken. Parken berättar bygdens historia och har blivit ett uppskattat besöksmål. Här har man placerat ut 32 stenar i form av en fjäril, en för varje by runt om Eringsboda där det en gång i tiden fanns många stugor och familjer.

Bild på en damm och växtlighet

Nordensköldsparken i Eringsboda

I Saxemara har den yttre badplatsen fått ett lyft genom röjning under 2019 och förra året skickades ytterligare en ansökan in på att få komplettera och få fortsätta försköna området. Nu finns här både nyanlagda bryggor, grillplatser och nya bänkar med vacker utsikt.

I Backaryd har en säkrare cykel- och gångväg anlagts till badplatsen Skörjeskön.

Svenmanska parken i Bräkne-Hoby är en annan lyckad satsning som utvecklats under åren och det senaste nytillskottet är den nyanlagda Filosofgången.

Filosofgången i Svenmanska parken

Filosofgången i Svenmanska parken i Bräkne-Hoby

Underhåll av genomförda projekt

Sammanlagt har hundratals projekt utförts med försköningsmedel under åren och det är de ideella krafterna som får det att hända. Projekt som är genomförda med hjälp av Försköningspengar är föreningar även väldigt måna om att underhålla. För underhåll finns ytterligare en miljon kronor att söka medel från och även underhållsmedel söktes flitigt under 2020.

Läs mer

Länkar

Kommunbygderådets hemsida Länk till annan webbplats. - om genomförda projekt, ansökan med mera
Om Försköningspengarna här på kommunens hemsida

Broschyr

Du hittar broschyren "Försköning" som nedladdningsbar pdf på Kommunbygderådets hemsida Länk till annan webbplats..
Broschyren finns även i tryckt format att hämta i Medborgarservice på Stadshuset i Ronneby.