Artikeln publicerades 23 mars 2020

Information från livsmedelskontrollen

Till livsmedelsbutiker

På grund av Corona, covid-19-epidemin i Sverige och resten av världen, ger vi på miljö- och byggnadsförvaltningen lite tips och råd till er som driver livsmedelsbutiker.

Det är mycket viktigt att allmänheten kan fortsätta köpa livsmedel i era butiker. Samtidigt kan ett besök i livsmedelsbutiken innebära en ökad risk att bli smittad av coronaviruset eftersom många människor handlar samtidigt och därför uppstår långa köer och folksamlingar.

Vårt råd till er är att skydda era medarbetare så gott det går. Utan kvalificerad personal går det inte att ha öppet. Följ Folkhälsomyndighetens råd om hygien som du hittar här:

Folkhälsomyndighetens råd om hygien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information även på andra språk.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

  • Personal som är sjuk ska vara hemma.
  • Tvätta gärna av handtag till kylar, frysar, kortterminaler m.m. med jämna mellanrum. Använd ett lämpligt desinfektionsmedel.
  • Om ni säljer livsmedel som beställs via internet informera gärna kunder extra om detta. Det skulle minska risken för att det blir trängsel i butiken om kunder nyttjar den tjänsten.
  • Det kan finnas anledning att separera olika arbetslag så långt det är möjligt.
  • Försök förebygga långa köer och folksamlingar.
  • Försök få kunderna att använda självutcheckningssystem om det finns.
  • Försök ordna så att kunder inte behöver köa nära varandra.
  • Ställ gärna ut handsprit på olika ställen i butiken.
  • Skylta gärna i butiken för att påminna kunderna om vad de kan göra för att minska smittspridning.

Kontakt
Om ni har några frågor så kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen på telefonnummer 0457-61 80 00.