Artikeln publicerades 15 juli 2019

Hjälp till att hålla svinpesten borta

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde, till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien.

Smittan är inte skadlig för människor men kan spridas genom charkvaror, kläder och foder från smittade områden. Sjukdomen är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Att få in smittan i landet skulle medföra stort djurlidande och stora kostnader för bekämpning.

Lämna inte matrester i naturen

Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Det är därför viktigt att inte lämna matrester i markerna efter en picknick eller på en rastplats.

Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.

Rengör kläder och utrustning noga om du träffat grisar utomlands

Viruset finns också i smittade grisars blod och andra kroppsvätskor. Rengör kläder och utrustning som varit i kontakt med grisar eller vildsvin om du till exempel jagat utomlands.

Undvik foder från länder där smittan finns

Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djurslag från områden där afrikansk svinpest förekommer. Läs mer om foder här Länk till annan webbplats.

Rapportera fynd av självdöda vildsvin

Om du hittar ett självdött vildsvin ska du anmäla det till Statens veterinärmedicinska anstalt på telefonnummer 018-67 40 00. Du ser enkelt om djuret har blivit skjutet och syns inga tecken på skador är det rimligt att anta att vildsvinet självdött.

Läs mer om Afrikansk svinpest