Kalkning av sjöar och vattendrag

Varje år under senvintern kalkas sjöar, bäckar och våtmarker i kommunen. Det är Movab AB som utför arbetet för kommunens räkning och först ut är helikopterkalkningen som följs av kalkning via båt.

Bakgrund

Under 1900-talet blev många sjöar och vattendrag i Sverige försurade, framför allt på grund av utsläpp från eldning med fossila bränslen.

Detta har medfört försämrade livsmöjligheter för fiskar och andra vattenlevande organismer, som i många fall helt slagits ut. Genom tekniska förbättringar har utsläppen av försurande ämnen minskat, men de skador som åstadkommits i våra vatten kan bara återställas genom tillförsel av kalk. 

Länsstyrelsen och kommunerna genomför ett mångårigt kalkningsprogram, där Ronneby kommun ansvarar för kalkningen i Bräkneåns, Vierydsåns, Ronnebyåns, Listerbyåns och delar av Nättrabyåns avrinningssystem. Kalkningen genomförs framför allt i sjöar och våtmarker i kommunens norra delar.

Länsstyrelsen följer upp resultatet och förändringar i kalkningsprogrammet görs vid behov för att bästa effekt ska uppnås. Ronneby kommuns kalkningsprojekt omfattar mer än 150 sjöar och våtmarker, där vissa kalkas årligen och andra med några års mellanrum.

För mer information om kalkning klicka på länken till Länsstyrelsen i Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och sök dig vidare.

Kalkning i Ronneby kommun

Kalkningen i Ronneby kommun brukar börja i slutet på februari. Totalt sprids 506 ton, främst med helikopter men också med båt. Det motsvarar ungefär 12 fullastade bulkbilar med släp.

Främst är det kommunens norra delar som berörs, delvis även en bit in i Tingsryds kommun vid Bräkneån. Dock kommer vattendrag öster om Bräkne-Hoby och väster om Ronneby också att få kalk via helikopter. En komplett lista över de områden som kalkas finns längre ner på sidan.

Movab AB och dess underentreprenör Laroy Flyg AB har gjort detta arbete många gånger och det brukar fungera smidigt. Det allmänheten kan tänka på är bland annat:

  • att inte befinna sig ute på sjöarna dessa dagar,
  • att det kan bli kortvariga störningar i vägtrafiken på platserna där helikoptern förses med kalk, och
  • att djurägare bör se till utegående djur som kan bli störda av helikoptern.

Senare i vår, efter islossningen, kommer åtta sjöar att kalkas via båt. De finns också angivna på listan över vad som ska kalkas.

För mer information kontakta Tekniska förvaltningen. Kontaktuppgifter hittar du nederst på sidan.