Stigar och vandringsleder

Det finns många möjligheter till promenader och motion i Brunnsparken och Brunnsskogen. En mängd småvägar, trädgårdsgångar och stigar korsar parken och skogen. Några stigar och leder är särskilt markerade.

I Brunnsparken och Brunnsskogen finns tre sammanhängande vandringsleder. Hälsans stig binder samman Ronneby brunn med Ronneby stad och har en orage markering. I parken finns också ett elljusspår med blå markering. En mer utmanande naturstig finns också med grön markering. Du kan ladda ner en karta i pdf-formatPDF för att ta med dig på turen ut i parken.