V. Lindahls sjukhem

Lindahls sjukhem byggdes 1905-06 och ritades av Carl Modigh 1905.

Sjukhemmet bekostades med medel donerade av auditören, fil dr W. Lindahl, Karlskrona. Det stängdes 1939 då kurverksamheten vid Ronneby Brunn upphörde.

Sedan 1958 används byggnaden som vandrarhem i Svenska Turistföreningen regi.