D. A. Rydéns sjukhem

Byggnaden uppfördes 1900-02 och ritades troligtvis av den blivande stadsbyggmästaren i Ronneby, Carl Modigh.

Byggnaden finansierades genom en donation av posessionaten August Rydén i Ronneby. Sjukhemmet brukades till 1939, då kurverksamheten vid Ronneby Brunn upphörde. Sedan 1974 fungerar byggnaden som vandrarhem.