Kurortens tidiagre byggnader

Delar av bebyggelsen från tidigare brunnsepok har försvunnit. En del byggnader har brunnit, andra har man tvingats riva. De är dokumenterade med modeller som finns att se i verkligheten på Kulturcentrum i Ronneby. Modellerna av brunnsparksvillorna är byggda av Arktitekturmodeller Stig Larsson, Karlskrona.

Byggnadernas placering på kartan är ungefärlig.

En del av de byggnader som finns kvar idag har helt nya namn och funktioner. De hette tidigare:
Brunnslasarettet
V. Lindahls sjukhem
D.A Rydéns sjukhem

Kartbild över Brunnsparken med byggnaderna utmärkta.