Vandrarhemmet

Sedan 1974 används D. A. Rydéns sjukhem och sedan 1958 V. Lindahls sjukhem som vandrarhem. Vandrarhemmet drivs i Svenska Turistföreningens regi och är öppet under hela året. Rummen har 2-4 bäddar.

D. A. Rydéns sjukhem uppfördes 1900-1902 och ritades troligtvis av den blivande stadsbyggmästaren i Ronneby, Carl Modigh. Byggnaden finansierades genom en donation av possessionaten August Rydén i Ronneby. Sjukhemmet var i bruk till 1939 då kurverksamheten vid Ronneby Brunn upphörde.

V. Lindahls sjukhem byggdes 1905-1906 och ritades av Carl Modigh. Det bekostades med medel donerade av auditören fil dr W. Lindahl, Karlskrona. Också det sjukhemmet stängdes 1939.