Karta från år 1772

Ronneby brunn anno 1772. Förutom själva brunnen och brunnshuset (A) och övriga byggnader inrymdes såväl tobaksplantage (I) som spatsergångar inom hägnaden (O).

Under 1700-talet och fram till 1820 bestod området av tre huvuddelar:

  • spatservägarna
  • kulturmarken (ängar och fält)
  • trädgården intill bostaden för "brunnsskänken" (den person som delade ut mineralvattnet till gästerna).

Det mesta av det nästan 8100 kvadratmeter stora området bestod av fält.