Ökad biologisk mångfald

Ronneby kommun arbetar för att öka den biologiska mångfalden i kommunens parker och grönområden. Genom att låta bli att klippa vissa gräsmattor gynnas insekter och ger också möjlighet för andra växter att etablera sig inom området.

Under 2020 har kommunen arbetat med att kartlägga vilka områden som kan passa att ställa om till oklippta gräsmattor. Därför kommer vissa av kommunens gräsmattor inte att klippas som vanligt. Klippta gräsmattor innehåller ofta få arter som kräver mycket skötsel, medan oklippta gräsmattor kan innehålla blommor och örter som humlor, bin och fjärilar tycker om. Flera olika sorters växter och insekter ökar den biologiska mångfalden. De områden som kommer att få en ändrad skötsel får också en skylt som beskriver varför vi inte kommer att klippa gräset så ofta som tidigare. Bilden ser ut så här.PDF De områden där skötseln ställs om hittar du om du klickar här. PDF

Du kan läsa mer om hur man kan öka den biologiska mångfalden och andra gröna lösningar på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.