Ridning

Ridning är ett uppskattat sätt att vistas i naturen på, men det kräver också hänsyn.

Ridning och allemansrätten

Ridning ingår i allemansrätten. Allemansrätten sträcker sig dock inte lika långt för dig som ryttare som för den som tar sig fram till fots i naturen. Detta beror på att ridning kan skada marken. Du får därför inte rida på områden där det finns risk att skada marken. På Naturvårdsverkets webbplats finns information om ridning i förhållande till allemansrätten och tips på vad du bör tänka på som ryttare för att undvika markskador.

Särskilda krav gäller för den som leder eller ansvarar för organiserad verksamhet i naturen, t.ex. ridarrangemang av olika slag. Även om detta finns det mer information på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I nationalparker, naturreservat och kulturreservat gäller särskilda regler som ibland begränsar allemansrätten.

Ridning i Södra Brunnsskogens naturreservat

I naturreservatet Södra Brunnsskogen är det inte tillåtet att rida annat än på anvisade stigar, vägar och områden. Det innebär att det är tillåtet att rida på den större vägen som går i nordsydlig riktning genom reservatet samt tvärvägen från/till Silverbergsplanen. Det är samma sträckning som det blåmarkerade spåret. Du kan få tillstånd av kommunen att rida på andra ställen inom reservatet. Tänk på att det periodvis rör sig många människor i området och att du som ryttare ska visa hänsyn mot gående.

Ridning i kulturreservatet Ronneby Brunnspark

I kulturreservatet, norr om naturreservatet, får du rida på alla anlagda vägar. I elljusspåret är ridning förbjuden, liksom på stigar och övrig mark. Det innebär att du har möjlighet att t.ex. rida det blåmarkerade spåret eller ta en annan väg runt i kulturreservatet. Kommer du söderifrån, från Bussemåla, finns möjlighet att, via enskild väg, ansluta till den nordsydliga vägen där ridning är tillåten.

Välkommen på hästryggen!