Yttre Stekön

Idegransbestånd. Ön, som endast kan nås med båt, ligger ca 2 km sydväst om Ronneby hamn

Beskrivning

Yttre Stekön har ett av de största idegransbestånden i landet. Det största exemplaret på ön är över 85 cm i diameter i brösthöjd - troligen det största vildväxande i Sverige. Idegranen är en kvarleva från varmare tider och är numera ganska sällsynt. Idegranen är ett buskformigt barrträd som kan bli mycket gammalt, tom äldre än eken. Den har inga kottar utan det enskilda fröet är vid mognaden omgivet av ett rött hölje så kallat "arrillus". Idegranen är med undantag av detta fröhölje mycket giftig. Tillsammans med idegranen växer väldiga bestånd av murgröna och vildkaprifol.

Vägbeskrivning

2 km sydväst om Ronneby hamn.