Värmansnäs

Halvö i Listersjön med äldre barrskog. 3 hektar. Avsikten med Vermansnäs naturreservat är att bevara det nuvarande skogsbeståndet så länge som möjligt för att kunna studera markvegetationens utveckling under sådana förhållanden.

Vägbeskrivning

Kör vägen mellan Hasselstad-Tving. I Tolseboda svänger du mot Johannishus. Efter 4 kilometer ligger reservatet väster om vägen på en udde i Listersjön.