Treklasen

200-årigt barrskogsbestånd 15 kilometer öster om Ronneby.
Området består av ett urskogsliknande, drygt 200-årigt barrskogsbestånd med inslag av bok. I närheten av reservatet finns ett flertal fornlämningar från mellersta järnåldern.

Vägbeskrivning

Från E22, sväng in på Grevavägen i ”Hasslörondellen”, mot Johannishus 5.
Efter 1,5 km kommer reservatet på höger sida av vägen, efter ytterligare 200 meter finns parkeringsplats.