Tallet

Gammal naturskog, 12 ha 7 km nordost om Ronneby. Marken i Tallet är gammalt svedjeland. Den pampiga urskogen är utvecklad på ett 175 år gammalt s k bråne. Området är strövvänligt och mycket sevärt.

Vägbeskrivning

Kör E22 mot Kalmar. Efter ett par kilometer tag vänster mot Tving.
Efter ytterligare ett par km svänger man vänster mot Edestad.
I Edestad tag höger mot Boahaga, kör sedan höger mot Johannishus.
Efter en bit ansluter Blekingeleden med orange stolpar.
Följ Blekingeleden fram till Tallets naturreservat. P-anvisning finns.