Sonekulla-Biskopsmåla

Naturreservat, ca 40 ha. Kulturlandskap vid Bräkneåns mynning. Strövområde. 15 km sydväst om Ronneby.

Sonekulla-Biskopsmåla naturreservat ligger vid Bräkneåns mynningsområde. Landskapet präglas av åns deltabildning med vassar, betade strandängar och skogsbestånd. Söder om reservatet finns ett naturskönt område med bad- och rastmöjligheter.

Vägbeskrivning

Tag E22 alt gamla riksvägen till Bräkne-Hoby.
I Bräkne-Hoby följ skyltar mot Järnavik.
Sväng vänster mot Saxemara.
Tag efter 1 km till höger mot Sonekulla.
Efter ca 3 km ligger området på vänster sida.