Skuremåla

Skuremåla omfattar ås- och deltabildningar som bildats vid inlandsisens avsmältning i området kring Skuremålagölen. Här är också ett vackert mosaikartat kulturlandskap med små ljusa åkrar, skog och betade lövhagar med grova björkar, bokar och ekar.

Vägbeskrivning

Kör vägen från Kallinge mot Tving. Efter ca 2 km, sväng höger mot Skuremåla. Följ skyltningen mot Skuremåla och du kommer dit efter ca 3 km. Reservatet ligger ca 4 km väster om Johannishus slott. Kan nås från detta håll via enskilda bilvägar.