Pagelsborg

Pagelsborgs naturreservat utgörs av en omkring 400 meter lång grusås. Den ligger i en vacker dalgång med ett öppet odlingslandskap som sträcker sig ut till Östersjön vid Järnavik. Åsen utgör den sydligaste delen av Bräkneåsen. 1,5 km norr om Järnavik.

Stig till reservatet finns från infarten vid Pagelsborgs gård. Ströva gärna i reservatet men respektera omgivande privata gårdsägor.