Mölleryd

Mölleryds naturreservat är en oexploaterad del av Johannishusåsarna. Reservatet ligger omkring 2 km väster om Johannishus slott.