Listerby skärgård

Skärgårdsområde med säreget kulturlandskap som omfattar öarna Arpö, Vagnö och Slädö med angränsande holmar och skär. 1015 ha varav 237 ha land, 12 km sydost om Ronneby.

Vägbeskrivning

Reservatet, som ligger mellan Göhalvön och Hasslö, kan endast nås med båt

Anordningar

Rastplatser på flera av öarna. Sopmaja på Arpö.

Syfte med reservatet

Syftet med reservatet är för friluftslivet och naturvården bevara en skärgård med stora rekreativa och biologiska värden.