Kvalmsö

Kvalmsö är en skärgårdsö med ett välbevarat äldre kulturlandskap i väster och en av landets sydligaste spontant uppkomna granskogar i öster.

Området ligger ca 2 km sydöst om Stora Vambåsa gård och kan endast nås med båt eller till fots.