Gummagölsmåla, Bräkneån

Vid Gummagölsmåla rinner Bräkneån genom en 50 m djup ravin i ett platålandskap. Naturreservatet är beläget på den västra sidan av ån och omfattar delar av ån, den branta skogsbeklädda sluttningen samt delar av platån, som här präglas av gamla åker-, ängs- och betesmarker. Reservatet är i dagsläget ej utmärkt i terrängen.

Läs en rapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från besök i Gummagölsmåla nov-08