Grindstugan

Kulturlandskap med ekhagar och öppna ängsmarker, omedelbart sydost om Johannishus samhälle. 22 hektar.

Vägbeskrivning

Grindstugan ligger direkt sydost om Johannishus samhälle. Vägen som går igenom reservatet är den som löper mellan ”Hasslörondellen” vid E22:an och Johannishus.