Björkeryd

Grusformation och kulturlandskap vid Bräkneån. 12 hektar stort. Inom området finns en geologiskt intressant grusås som gör lanskapet kuperat och omväxlande.

På sluttningarna ner mot Bräkneån finns strövvänliga hagmarker med bland annat backsippa. Närmast ån finns ett madområde som översvämmas av vår-floden. Här är växtligheten särskilt intressant.

Vägbeskrivning

Kör vägen från Bräkne-Hoby mot Backaryd ca 4 km, därefter vägen över Bräkneån till Björkeryd.