Almö

Almös hagmarker, öppna hedar och strandängar är värdefulla kulturhistoriska miljöer, där människan under generation haft djur på sommarbete och därigenom bibehållit ett öppet landskap.

Populärt och lätt tillgängligt utflyktsmål. Fina vyer mot skärgården, varierad utbud av strövstigar på båda sidor om Hasslövägen. Grillplatser, badbryggor.

Vägbeskrivning

Från E22, tag av mot Hasslö till Almö som nås efter ca 4 km. Natureservatet omfattar hela ön, med flertal skyltade parkeringsplatser på ömse sidor om vägen. Tjuraviken på östra sidan är delvis anpassat för funktionshindrade besökare med hårdgjord promenadväg och tillgänglig rastplats samt brygga.