Tips på hur du kan göra ett BIdrag

Alla har vi olika förutsättningar men alla kan göra något för att öka den biologiska mångfalden i vårt närområde. Med lite kunskap och medvetna val kan enkla åtgärder i trädgården, på kolonilotten, uteplatsen eller balkongen bidra till både en bättre skörd och ge livsutrymme för fler arter av växter och djur. Här har vi samlat en del tips och exempel på hur man kan göra ett BIdrag.

Plantera växter som pollinatörer gillar

Plantera gärna växter som ger pollen och nektar olika delar av året. Extra viktigt är de som blommar tidigt på säsongen, när hungriga vildbin och humlor vaknat ur sin vintervila. Sälg, allium, vårlök och fruktträd är några bra exempel som ger pollen tidigt. Komplettera med bärbuskar, kryddväxter och ängsblommor för en lång blomningsäsong. Gamla sorter av perenner och rosor ger oftare mer mat till de pollinerande insekterna. Moderna sorter har ofta förädlats för att få en viss form eller färg, på bekostnad av pollen och nektar.

Använd inhemska växter

Våra svenska växter är beroende av våra svenska pollinatörer och tvärt om. Arterna har anpassat sig efter varandra under lång tid. Visste du att många bin, eller deras larver, är helt beroende av en eller ett fåtal växter för sin överlevnad? Genom att själv plocka fröer från växter du tycker om kan du så in mer vilda sorter av inhemska arter i den egna trädgården.

Skapa boplatser för vilda pollinatörer

En välklippt gräsmatta är rena öknen för insekterna! En varierad trädgård är en bra grund för att öka den biologiska mångfalden. Gräsmattan kan kompletteras med ett parti med stenar och sand i ett soligt läge, en liten vattenspegel i skuggan och låt gärna ett hörn av trädgården får växa sig lite vild. Någon gammal stock, kvistar och lövhögar skapar viktiga boplatser och skydd över vintern till både igelkottar och insekter.

Bygg ett bihotell

Du kan lätt skapa fler boplatser till trädgårdens solitärbin. De är mycket fredliga bin och hjälper dig att öka din skörd av bär och frukt. Solitärbin lägger antingen ägg i hålor i marken eller håligheter i död ved. Bina är olika stora och därför krävs olika stora hål, från 3- 10 mm i diameter. Använd ihåliga bambupinnar eller borra hål i träbitar. Det går bra med vilket träslag som helst, huvudsaken är att virket är tillräckligt tjockt. Helst ska hålen vara mer än 10 cm djupa. Placera hotellen med hålöppningen åt söder eller sydväst. Det är bättre att ha flera små hotell än ett stort.

Rensa inte bort allt ogräs

Det som är ogräs för oss kan ofta vara till nytta för andra. Därför behöver man inte rensa alltför noga i sin trädgård. Maskrosor och blommande tistlar kan vara bra är näringskällor för vilda bin. Om du inte gillar ogräs kan marktäckande växter vara ett bra alternativ. Det ger både växtlighet och du kan själv bestämma vad som ska blomma i rabatten.

Mat till maskarna ger bra jord

Genom att ta till vara organiskt material som till exempel löv som trillat till marken och lägga det på rabatterna och i odlingslådorna så gynnar du mikrolivet. Maskar och andra kryp bryter ner det organiska materialet som blir till näring till växterna. Visste du att en daggmask producerar ungefär lika mycket gödsel som sin egen vikt varje dag.

Odling på liten yta

Även på en begränsad yta så som en balkong eller en uteplats kan du plantera och odla växter som pollinatörerna tycker om. Det man först bör fundera över är förutsättningarna för odlingen. Blåser det mycket? Är det stark sol eller skugga? Hur mycket plats har du för odlingen? Fundera på lösningar som att odla på höjden eller använd växter som kan hängas från taket. Blåser det mycket kan man skapa lä med hjälp av en spaljé. Välj växter efter ljusförhållandena som råder på just din uteplats eller balkong. Var noga med att vattna om det finns ett tak eller en annan balkong över som gör att regnet inte når växterna.

Alla kan göra något

Det finns många exempel på hur du kan bidra till att bidra till att öka den biologiska mångfalden. Ingen kan göra allt, men många små medvetna handlingar bidrar till ett större nät av insatser som gynnar våra vilda pollinatörer.

För dig som bygger nytt eller bygger om

Du kan läsa mer om hur man kan öka den biologiska mångfalden och andra gröna lösningar på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Poängtabell

Vissa åtgärder ger bättre effekt för den biologiska mångfalden än andra. Här hittar du en poängtabell där du kan se vilka åtgärder som bäst gynnar vilda pollinatörer. Länk till annan webbplats.