Registrering av små livsmedelsföretag

Om någon som exempelvis en förening, församling eller ett företag vid något enstaka tillfälle ska hantera livsmedel behövs inte alltid någon registrering av verksamheten hos miljö- och byggnadsnämnden.

Det kan till exempel vara sälja eller bjuda på grillad korv, glass eller någon måltid. Den som är ansvarig för verksamheten, det vill säga föreningen, församlingen eller företaget som äger och hanterar livsmedlen ska registrera sin verksamhet om det behövs.

Det är olika saker vad som räknas som enstaka tillfälle vilket beror på hur känslig hanteringen av livsmedel är.

Vad är enstaka tillfälle? Så här ser det nuvarande riskklassningen ut:


Högrisk

Låg- och mellanrisk

Mycket låg risk

Exempel

Tillaga rått kött, till exempel råa (även frysta) hamburgare, rå fisk, nedkylning av mat som ska ätas senare. Transport av varmhållna livsmedel.

Sälja kulglass.
Tillaga kalla rätter, återuppvärmning, varmhållning av mat, kokning av potatis, ris, pasta, våfflor, pannkakor, varm/grillad korv.

Bakning och försäljning av matbröd, bullar. Försäljning av förpackat godis.
Hantering av frysvaror. Försäljning av förpackad glass.

Enstaka tillfälle är:

Max 5 gånger per år och max 1-2 dagar

Max 10 gånger per år och max 1-2 dagar

 Max 20 gånger per år och max 1-2 dagar

Livsmedelsverkets broshyrer

En- och tvåmansföretag behöver mycket stöd kring de regler som gäller för verksamheten och vänder sig ofta till livsmedelsverket med frågor. Samtidigt har de ofta inga branschorganisationer som kan hjälpa.

Idag finns mycket information på livsmedelsverkets webbplats om vad som gäller för små livsmedelsföretag. För att ytterligare förbättra stödet publiceras nu alltså tre broschyrer:

  • Öppna kafé riktar sig till personer som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé. Det kan till exempel handla om att servera kaffe och bakverk i anslutning till ett museum eller en butik. Informationen gäller i första hand kaféer där man inte lagar mat, men kan också vara ett stöd för annan kaféverksamhet.
  • Försäljning av små mängder handlar om vad man ska tänka på när man säljer primärprodukter direkt till konsumenter för eget bruk, på den egna gården eller på en marknad. Det kan vara produkter från biodling, boskapsuppfödning, jakt och fiske, grönsaker, svamp, frukt och bär, med mera.
  • Importera färdigförpackade livsmedel ger stöd kring hur man ska märka livsmedel som importeras eller förs in i Sverige, till exempel hur man ska ange ingredienser och vad som gäller för språk och läsbarhet.