GMO-information till livsmedelsföretagare

GMO är en förkortning för genmodifierad mat. Nu finns teknik för att i laboratorium flytta gener mellan olika sorters levande organismer. Genetiskt modifierade organismer är organismer vars gener (DNA) inte har ändrats genom naturlig förökning.

Istället för en naturlig förändring har man satt till en gen som tillhör en annan sort eller art. Det finns till exempel genmodifierad soja, majs, ris och raps som är godkända att använda som livsmedel inom europeiska unionen (EU).

Regler

Det är EU-kommissionen som bestämmer om en genetiskt modifierad produkt ska godkännas. Innan kommissionen fattar beslut, rådgör de med alla medlemsstater. Beslutet genomförs av EU-kommissionen efter omröstning. Konsumenten ska kunna välja mellan GMO-produkter och vanliga produkter.

En GMO-produkt ska kunna spåras genom hela livsmedelskedjan. Om livsmedlet består av, innehåller eller är framställt av GMO, har varje livsmedelsföretagare som marknadsför livsmedlet ansvar för att informera nästa led i handelskedjan om detta. Därför ska GMO-produkter vara tydligt märkta med till exempel ”framställd av genetiskt modifierat ris”.

Restauranger och kök ska kunna svara på om maten som serveras innehåller GMO.

Läs gärna mer om GMO på livsmedelsverkets hemsida som du hittar här nedanför.