Information till hälso- och sjukvården

Här hittar du information om rökförbud och skyltning inom hälso- och sjukvården

Sedan 1993 är rökning förbjuden i lokaler för hälso- och sjukvård.

Entréer

Från den 1 juli är rökning även förbjuden vid entréer till lokaler för hälso- och sjukvård. Det rökfria området måste vara så pass stort att rök inte kommer in i lokalerna där det är rökförbud. Syftet med rökfria entréer är att skydda barn och andra känsliga personer från att utsättas för rök.

Förtydligande om skyltar

Från och med den 1 juli är det lagkrav på skyltning i alla rökfria miljöer. Du som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och om det behövs vidta åtgärder med information och tillsägelser.

Produkter som omfattas av rökförbudet

Rökförbudet omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipor och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.