Information till förskolor och skolor

Här hittar du information om rökförbud och skyltning för förskolor och skolor.

Rökförbud

Sedan 1994 är rökning förbjuden i skollokaler. Förbudet gäller alla för-, grund- och gymnasieskolor. Det är även rökförbud på skolgårdar. Rökning är även i fortsättningen förbjuden på dessa områden.

Entréer

Från den 1 juli är rökning förbjuden även vid entréer till dessa skollokaler. För skolor som saknar skolgård är det åtminstone rökförbud vid den entré som allmänheten har tillträde till, exempelvis till expeditionen eller liknande. Det rökfria området måste vara så pass stort att rök inte kommer in i lokalerna. Syftet med rökfria entréer är att skydda barn och andra känsliga personer från att utsättas för rök.

Ansvarig för rökförbudet

På en skola eller förskola är det vanligtvis förskolechefen eller rektorn som är ytterst ansvarig för att lagen följs och att askkoppar inte finns inom det rökfria området.

Förtydligande om skyltar

Från och med den 1 juli är det lagkrav på skyltning i alla rökfria miljöer. Du som är ansvarig ska skylta både på skolgård och vid huvudentrén.

Produkter som omfattas av rökförbudet

Rökförbudet omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipor och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.