Information om entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till

Entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till har rökförbud från och med den 1 juli 2019.

Rökförbud vid entréer till offentliga lokaler

Från den 1 juli är rökning förbjuden vid entréer till lokaler som är rökfria och som allmänheten har tillträde till. Det spelar ingen roll vem det är som disponerar eller äger lokalen eller utrymmet innanför entrén för att rökförbudet ska gälla.

Det rökfria området måste vara så pass stort att rök inte kommer in i lokalerna. Syftet med rökfria entréer är att skydda barn och andra känsliga personer från att utsättas för rök.

Ansvarig för rökförbudet

Du som driver verksamheten i lokalen ansvarar för att rökförbudet följs och att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området. I vissa fall, som till exempel på kontorshotell eller gallerior kan det vara den som äger fastigheten som är ansvarig.

Förtydligande om skyltar

Från och med den 1 juli är det lagkrav på skyltning i alla rökfria miljöer. Du som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och om det behövs vidta åtgärder med information och tillsägelser.

Produkter som omfattas av rökförbudet

Rökförbudet omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipor och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Hur får man skylta?

När du sätter upp skyltar vid din verksamhet behöver du ta hänsyn till om det finns regelverk för skyltning i detaljplaner och gestaltningsprogram. Oftast behöver du söka bygglov för fasadskyltar som är större än en kvadratmeter och det kan finnas regler även för mindre skyltar om det är en speciell fastighet.

Är du osäker på vad som gäller för fastigheten som du driver din verksamhet i så hör med fastighetsägaren eller kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. Du kan också hitta detaljplaner här på kommunens hemsida där alla planbestämmelser finns.

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogram finns för Ronneby stadskärna och för Brunnsparken. Där finns bestämmelser om hur saker får se ut. Du hittar gestaltningsprogrammet för Ronneby stadskärna här på hemsidan

Gestaltningsprogrammet för Brunnsparken äger Länsstyrelsen i Blekinge län Länk till annan webbplats. och där finns ett särskilt skyltprogram.

Skyltar

Kommunal verksamhet beställer skyltar via Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.

Privat näringsliv

När du sätter upp skyltar vid din verksamhet behöver du ta hänsyn till om det finns regelverk för skyltning i detaljplaner och gestaltningsprogram.

Dekaler/anslag på insidan av entrédörrar eller skyltfönster får du dock sätta upp utan särskilt lov (gäller ej Brunnsparken).

Angivna meter på skylten ska vara så långt så att man kan nå och använda din entré utan att nås av tobaksprodukter eller andra rökdon.

Här är exempel på skyltar som du kan använda (temporärt är dessa också okej för Brunnsparken):

Bilden visar hur en entréskylt kan se ut med svart bottenfärg och vit text.
Bilden visar hur en rökförbudsskylt kan se ut med vit bakgrund och svart text

Du kan använda filerna för att beställa skyltar hos någon leverantör som kan trycka upp dekaler eller annan form av skylt som du behöver. Kommunen hanterar enbart beställningar av skyltar för kommunal verksamhet.