Information om allmänna lekplatser

Det är rökförbud på allmänna lekplatser och från 1 juli måste rökfria miljöer skyltas upp.

Rökförbud på allmänna lekplatser

Från den 1 juli är rökning förbjuden på lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Ansvarig för rökförbudet

Du som äger eller disponerar en lekplats ansvarar för att rökförbudet följs. De flesta allmänna lekplatser ligger på kommunal mark och då är det kommunen som är ansvarig för att rökförbudet följs. Även de lekplatser som är tillgängliga för allmänheten, men som inte kommunen ansvarar för, omfattas av rökförbudet. Det är då du som ansvarar för lekplatsen som är ansvarig för att rökförbudet följs. Ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Förtydligande om skyltar

Från och med den 1 juli är det lagkrav på skyltning i alla rökfria miljöer. Du som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och om det behövs vidta åtgärder med information och tillsägelser.

Produkter som omfattas av rökförbudet

Rökförbudet omfattar cigaretter, elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipor och andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.