Rökfria miljöer

I Ronneby är det förbjudet att röka i många lokaler och den 1 juli kommer en ny lag som förbjuder rökning på ännu fler platser. Här hittar du information om vad som gäller. Den nya tobakslagen syftar till att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för rök på offentliga platser. Lagen innehåller därför bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Det innebär att de ställen som redan är rökfria fortsätter att vara det (till exempel förskolor och skolor med gårdar, inne på serveringar med mera). Med den nya lagen gäller rökförbudet nu även uteserveringar, lekplatser, idrotts- och konsertanläggningar, perronger och hållplatser samt entréer till alla rökfria miljöer.

De rökfria miljöerna innefattar inte bara rökförbud för cigaretter utan även till exempel e-cigaretter och vattenpipor.

Ansvarig för rökförbudet

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme ansvarar för att rökförbudet följs och för att det inte finns några askkoppar inom det rökfria området.

Regler om skyltning

Den som driver en verksamhet där det är rökförbud ska se till att rökförbudet efterlevs. Alla rökfria miljöer (både nya och gamla) måste skyltas, så att det tydligt framgår att det är förbjudet att röka. Här finns exempel på skyltar för rökfri entré som du som är företagare kan ladda ner.

Askkoppar

Det får inte finnas några askkoppar inom de rökfria områdena eller i närheten av entréer till rökfria områden. Besökare ska kunna ta sig in till rökfria miljöer utan att utsättas för rök.

Om du upplever problem

Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs bör du i första hand vända dig till den som driver verksamheten.

Det kan vara till restaurangen, bussbolaget eller rektorn på skolan. Hjälper inte det är du välkommen att höra av dig till kommunen på telefon
0457 - 61 80 00 eller via e-post till mbf@ronneby.se

Fickfolder med information

En fickfolder med kort information om rökfria miljöer på svenska, engelska och arabiska finns att hämta på Turistinformationen, Kontaktcenter och på Stadsbiblioteket. Du kan se den som pdf-fil här. Pdf, 766 kB, öppnas i nytt fönster.