Försäljning av tobak

Vill du börja eller fortsätta sälja tobaksvaror? Den nya lagen "Lagen om tobaksvaror och liknande produkter" kräver att du har tillstånd från kommunen. Tidigare krävdes bara en anmälan.

Enligt den nya lagen får tobaksvaror endast säljas av den som har tillstånd som man ansöker om hos kommunen. Kravet på tillstånd gäller endast tobaksvaror. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med en anmälan till kommunen.

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Det finns olika typer av tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Du kan ansöka om tillfälligt eller stadigvarande tillstånd. Vilken blankett du ska använda beror på om du säljer tobaksvaror via detaljhandel eller partihandel.

Detaljhandel

 • Stadigvarande försäljning av tobaksvaror
 • Tillfällig försäljning av tobaksvaror

Partihandel

 • Stadigvarande försäljning av tobaksvaror
 • Tillfällig försäljning av tobaksvaror

Kommunen tar ut en avgift för hanteringen av ansökan. Hur mycket det kostar beror på vilken typ av tillstånd du söker. Avgiften betalas inte tillbaka om du får avslag.

Avgifter för hantering av ansökan
Typ av tillståndAvgift
Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via detaljhandel8 300 kronor
Tillfällig försäljning av tobaksvaror via detaljhandel4 200 kronor
Stadigvarande försäljning av tobaksvaror via partihandel10 400 kronor
Tillfällig försäljning av tobaksvaror via partihandel5 500 kronor

 

Har du redan anmält försäljning av tobak?

Har du anmält försäljning innan den 1 juli 2019 får du fortsätta försäljningen, men du måste ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019. Du får fortsätta din försäljning tills att kommunen har fattat beslut om tillstånd.

Söka tillstånd för försäljning av tobak

Så behandlar kommunen din ansökan

Kommunen undersöker din lämplighet att sälja dessa varor. Kommunen tittar bland annat på ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet och hämtar information från bland annat Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Du söker tillstånd genom

Vad är bilagor?

Bilagor är dokument som innehåller information som du ska skicka in tillsammans med ansökan. Det kan till exempel vara registerutdrag från andra myndigheter eller ett egenkontrollsprogram. Ett egenkontrollsprogram beskriver hur du och din personal gör för att följa de bestämmelser som finns kring försäljningen av tobaksvaror. I egenkontrollsprogrammet samlar ni rutiner och beskriver hur ni arbetar. Programmet är ett stöd för dig och din personal och gör det enklare för er att följa lagen. Här finns en vägledning om egenkontrollsprogram. Länk till annan webbplats.

Regler kring tobaksförsäljning

  • Inga tobaksvaror får säljas till den som inte har fyllt 18 år.
  • I lokalen där försäljningen sker måste du sätta upp skyltar eller dekaler för att informera om åldersgränsen.
  • En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken cigaretter. Cigaretter får inte säljas styckvis
  • En förpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram.
   Om en förpackning till en tobaksvara saknar hälsovarning eller kombinerad hälsovarning, eller om den är uppenbart oriktig, får varan inte säljas till konsumenter i Sverige.
  • Förpackning till en tobaksvara eller själva tobaksvaran får exempelvis inte heller antyda att den är mindre skadlig än andra liknande produkter, innehålla information om nikotin, tjära eller kolmonoxid eller likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.

  Tillsyn och kontroller

  För att kontrollera att reglerna följs har kommunen möjlighet att:

  • göra kontrollköp för att kontrollera att åldersbestämmelserna efterlevs.
  • på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för vår tillsyn.
  • få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av tobakslagen eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover.

  För varuprover som begärs ut betalas inte ersättning. Den här typen av kontroller utförs för att hindra den illegala handeln med tobaksvaror.

  Sök tillstånd

  Anmäl ändringar

  Relaterade länkar

  Kontakt

  Frågor om tillstånd för försäljning
  Socialförvaltningen
  social@ronneby.se

  Frågor om tillsyn
  Miljö- och byggnadsförvaltningen
  mbf@ronneby.se

  Du kan också ringa till kommunens växel och be att få prata med någon om antingen tillstånd eller tillsyn av tobaksförsäljning.