Tobak

Här hittar du information om vilka miljöer som har rökförbud och vad som gäller för försäljning av tobak. I Sverige är det förbjudet att röka på många platser och med den nya tobakslagen blir det ännu fler.

Målet för samhällets insatser på tobaksområdet är ett minskat bruk av tobak. Rökning dödade uppskattningsvis 12 000 personer per år under 2010-2012. Samtidigt insjuknade 100 000 per år i rökrelaterade sjukdomar (Socialstyrelsen 2014).

Ny tobakslag 1 juli 2019

Den första juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft.

Anmmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter beslutades av riksdagen den 21 juni 2022.

Tobaksfria nikotinprodukter kommer därmed att regleras från och med den 1 augusti 2022. Lagen om tobaksfria nikotinprodukter är ännu inte utfärdad och publicerad på riksdagens webbplats. Förvaltningen jobbar med att ta fram information och anmälningsblanketter.
Läs mer om Riksdagens beslut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad du som näringsidkare bör känna till.
Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.