Receptfria läkemedel i butik

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra ställen än på öppenvårdsapotek.

Anmälan

Innan man börjar sälja vissa receptfria läkemedel och/eller nikotinläkemedel måste man göra en anmälan till Läkemedelsverket. Detta kan man enklast göra på Läkemedelsverkets hemsida. Om man tidigare har anmält till sin kommun att man säljer nikotinläkemedel behöver man inte göra någon ny anmälan om det. Vill man utöka försäljningen med vissa receptfria läkemedel måste det dock anmälas till Läkemedelsverket.

Kontroll

Läkemedelsverket har ansvar för tillsyn och har också möjlighet att bötfälla butiksinnehavare och andra som säljer receptfria läkemedel om de inte följer regelverket. Kommunen har fått i uppgift att kontrollera att lagen och reglerna efterlevs och ska rapportera brister till Läkemedelsverket.
I butik ska de receptfria läkemedlen förvaras under ständig uppsikt eller inlåsta i skåp. Det är förbjudet att sälja dessa läkemedel till personer under 18 år.

Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram Word, 101.6 kB. ska finnas och vara anpassat för den enskilda verksamheten från det att verksamheten börjar försälja receptfria läkemedel. Det ska hållas aktuellt och uppdateras regelbundetsamt samt vara tillgängligt vid tillsyn och kontroll. 

Läs mer om handel med vissa receptfria läkemedel på Läkemedelsverkets hemsida.