Badvatten

Inom Ronneby kommun finns tre kommunala bassängbad, tio strandbad i Östersjön och sex strandbad vid insjöar. Ronneby kommun kontrollerar badvattnet vid både bassängbad och strandbad med ett system för bevakning av algblomning och en information om badsårsfeber.

Badvattenkontroll

Ronneby kommun har en löpande bevakning av badvattnets kvalité vid de kommunala badplatserna.

Drift och ansvar

Det är kommunens fritid- och kulturförvaltning som ansvarar för badplatserna, men driften på vissa strandbad sköts av arrendator eller lokal förening. Det är också fritid- och kulturförvaltningens personal som sköter provtagningen av badvattnet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen ser till att proverna tas enligt uppgjord plan och att proverna visar godtagbara resultat. Vi bevakar även risken för algblomning och liknande. Överlag har vi bra badvatten i Ronneby kommun.

Rapport

Resultaten av proven vid strandbaden rapporteras in till en nationell databas ungefär en vecka efter provtagningen. Databasen har en publik hemsida kallad "Badplatsen".

Algblomning

Algblomning innebär att växtplankton eller bakterier förökar sig kraftigt under en begränsad tid. Det är ett naturligt fenomen som återkommer varje år i större eller mindre skala beroende på vilket väder vi får. Vissa arter, så kallade cyanobakterier, bildar gifter som kan vara skadliga för människor och djur.

Aktuell information

Aktuell allmän information om algblomning finns på Informationscentralen för Östersjön. Där finns även information om symtom på algförgiftning och vart man i så fall ska vända sig. Vill du veta mer om algblomningens utbredning se SMHI:s satellitbilder. De hålls aktuella dagligen under sommarmånaderna.

En folder - Algblomning - vad är det? - finns på turistbyrån, medborgarservice och hos vissa campingvärdar.

Rutin för algrapportering

Sedan ett par år tillbaka finns ett nätverk av personer som gör regelbundna kontroller sommartid av algsituationen vid flera strandbad längs kusten inom Ronneby kommun och vid Härstorpssjön. m du själv ser en algblomning och vill informera om den: Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Vid kustbaden finns en affisch uppsatt med information och aktuella telefonnummer.

Undvik att bada vid algblomning – var rädd om små barn och djur!

Badsårsfeber

Badsårsfeber eller Vibrio cholera som den heter orsakas av bakterier men den har inte med koleradiarré att göra. Det är en annan sjukdom. Sjukdommen drabbar personer med nedsatt immunförsvar.

Badsårsfeber kan man få om bakterierna kommer in i sår på kroppen när man badar. Därför ska man inte bada när man har sår på kroppen. Bagatellartade sår som skrapsår, sönderrivna myggbett och skavsår är inte farligt. Sjukdomen gynnas om man har svagt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder. Bakterierna gynnas av vattentemperaturer över 20ºC. De finns normalt i Östersjöns vatten men kan även hittas i insjövatten.

Medicinsk information kan fås via Landstinget Blekinges sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.