Badvatten

Inom Ronneby kommun finns tre kommunala bassängbad, tio strandbad i Östersjön och sex strandbad vid insjöar. Badvattenkvaliteten kontrolleras vid både bassängbad och strandbad, det finns även ett system för bevakning av algblomning.

Badvattenkontroll

Ronneby kommun har en löpande bevakning av badvattnets kvalité vid de kommunala badplatserna.

Drift och ansvar

Det är kommunens teknik-, fritid- och kulturförvaltning som ansvarar för badplatserna, men driften på vissa strandbad sköts av arrendator eller lokal förening. Det är också denna förvaltnings personal som sköter provtagningen av badvattnet.

Miljö- och byggnadsförvaltningen kontrollerar att proverna tas enligt uppgjord plan och att proverna visar godtagbara resultat. Vi bevakar även risken för algblomning och liknande. Överlag har vi bra badvatten i Ronneby kommun.

Rapport

Resultaten av proven vid strandbaden rapporteras in till Havs- och vattenmyndighetens nationella databas ungefär en vecka efter provtagningen. Databasen har en publik hemsida kallad "Badplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster", titta gärna på resultaten där.

Algblomning

Algblomning innebär att växtplankton eller bakterier förökar sig kraftigt under en begränsad tid. Det är ett naturligt fenomen som återkommer varje år i större eller mindre skala beroende på vilket väder vi får. Vissa arter, så kallade cyanobakterier, bildar gifter som kan vara skadliga för människor och djur.

Aktuell information

Aktuell allmän information om algblomning finns på Informationscentralen för egentliga Östersjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns även information om symtom på algförgiftning och vart man i så fall ska vända sig. Vill du veta mer om algblomningens utbredning se SMHI:s satellitbilder. De hålls aktuella dagligen under sommarmånaderna.

En folder - Algblomning - vad är det? - finns på turistbyrån, medborgarservice och hos vissa campingvärdar.

Rutin för algrapportering

Sedan ett par år tillbaka finns ett nätverk av personer som gör regelbundna kontroller sommartid av algsituationen vid flera strandbad längs kusten inom Ronneby kommun och vid Härstorpssjön. Om du själv ser en algblomning och vill informera om den: Kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Vid kustbaden finns en affisch uppsatt med information och aktuella telefonnummer.

Undvik att bada vid algblomning – var rädd om små barn och djur!

Badsårsfeber

Badsårsfeber kan man få om bakterien Vibro cholera kommer in i sår på kroppen när man badar.  Bagatellartade sår som skrapsår, sönderrivna myggbett och skavsår är inte farligt. Sjukdomen gynnas om man har svagt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder. Badsårsfeber orsakas av bakterien Vibria cholera men den har inte med koleradiarré att göra. Bakterien gynnas av vattentemperaturer över 20ºC. De finns normalt i Östersjöns vatten men kan även hittas i insjövatten.

Medicinsk information kan fås via Landstinget Blekinges sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.