Kadmium i konstnärsfärger

Konstnärsfärger - kan de vara en risk för människor och miljö? Är du konstnär, färghandlare, konstlärare, eller kommer du på något annat sätt i kontakt med konstnärsfärger? I så fall rör denna information från miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby just dig!

Kadmium finns i konstnärsfärger!

Kadmium är ett giftigt grundämne, som bland annat kan förekommer i gula och röda konstnärsfärger på tub. Vid avloppsreningsverket Ryaverket i Göteborg har man beräknat att totalt 20 kg kadmium når verket varje år och av dessa kommer 2 kg/år från konstnärsfärger (det vill säga 10%). Konstnärsfärgerna är således inte den största källan till utsläpp av kadmium, men det är viktigt att försöka minska på varje form av utsläpp som sker. Varje gram av kadmium kan vara farligt för människan!

Vad är kadmium?

Kadmium är ett grundämne som tillhör gruppen tungmetaller. Det är ett miljöfarligt ämne, giftigt för vattenlevande organismer och varmblodiga djur och med stor rörlighet i miljön. Kadmium tas i naturen upp av växter, framförallt växande grödor för livsmedelsproduktion och förs sedan vidare till växtätande djur och vidare till människor. Hos människan ansamlas kadmiumet i njurarna. Kadmium och kadmiumföreningar kan bland annat ge nedsatt njurfunktion och benskörhet. Kadmium uppfyller ingen nödvändig funktion i någon organism! 

Vad kan just du göra?

Som användare av konstnärsfärger finns en del enkla råd att ta till sig, som gör att just du kan hjälpa till att minska mängden kadmium som når våra reningsverk:

  • Välj färger som inte innehåller kadmium. På kadmiumfria färger står det "hue", "sub" eller "imit" på tuben efter kulörnamnet.
  • Torka av händer och penslar från färg, samt tvätta av penslarna i en burk innan de slutligen sköljs under rinnande vatten. I burken sjunker sedan färgresterna till bottnen och du kan efter något dygn hälla ut överskottsvattnet i vasken.
  • Samla ihop färgresterna och trasor med färg och lämna sedan detta på en bemannad miljöstation som kadmiumhaltigt farligt avfall. Det är kostnadsfritt att lämna in farligt avfall på miljöstationerna i Ronneby för privatpersoner.

Som handlare gäller det att kunna erbjuda konstnärsfärger som inte innehåller kadmium, samt att upplysa kunderna om fördelarna att välja kadmiumfria färger. En svårighet för kunden är att en del färger har ordet kadmium i namnet (t.ex. Cadmium Yellow/Kadmiumgult), trots att de kan vara kadmiumfria! Detta gör att det kan vara svårt för konsumenterna att veta vilka färger de ska välja och handlarens kunskaper och information är här viktiga instrument.

Vad mer kan göras?

Det är viktigt att sprida informationen om hur var och en enkelt kan hjälpa till att få ner kadmiumhalten i naturen. Behovet av ytterligare åtgärder mot kadmium kan komma att diskuteras inom EU och det kan då bli aktuellt att se över det undantag som idag råder för kadmium i konstnärsfärger (kadmium är sedan 1982 förbjudet att använda inom många användningsområden, men ett undantag finns för just konstnärsfärger).