Alkylatbensin

Ronneby kommun har en stor och härlig skärgård. Detta medför att antalet fritidsbåtar är stort. Ungefär 1.500-2.000 fritidsbåtar beräknas finnas stationärt längs vår kust samt ett stort antal besökare från när och fjärran.

Varför byta till akrylatbensin?

Minst 2/3 av dessa båtmotorer är tvåtaktsmotorer, vilka visat sig vara stora miljöbovar. Mellan 20-30 % av bränsleblandningen passerar oförbränd genom motorn. Det innebär att av 10 liter bränsle åker 2-3 liter rätt ut i sjön!

Renare bränsle

Det totala kolväteutsläppet ligger cirka tio gånger högre för en tvåtaktsmotor jämfört mot en 4-taktsmotor utan katalysator. Med katalysator blir skillnaden närmare hundra gånger. Därför är det viktigt att använda det bästa och renaste bränslet där det gör störst hälso- och miljömässig nytta.

När bensin tillverkas framställs först flera olika delprodukter som sedan blandas ihop. Den delprodukt som ur flera aspekter är minst hälso- och miljöfarlig kallas alkylat.