Ronneby kommuns Landsbygdspris

Vem har drivit det mest framgångsrika samverkansprojektet under fjolåret för att utveckla landsbygden i Ronneby kommun?


I samband med att Ronneby kommun utsågs till Årets kommun av Riksorganisationen Hela Sverige inrättade Ronneby kommun ett eget Landsbygdspris.

Priset delas ut varje år till det samverkansprojekt som bäst har bidragit positivt till utvecklingen av landsbygden i Ronneby kommun.

Priset kommer att delas ut till projekt där kommunen på något sätt har varit delaktig. Vid bedömningen tas särskild hänsyn till

  • Hur den nominerade arbetar för en levande och utvecklande landsbygd.
  • Hur väl förankrat projektet eller insatsen är i närområdet.
  • Hur den nominerade ett föredöme och en inspirationskälla för andra.
  • Insatser som involverar eller riktar sig mot ungdomar premieras

Utmärkelsen omfattar en diplom och en prischeck om 10000 kr.