Hjärta format med händerna

Lokal utveckling och lokala utvecklingsråd på orten där jag bor

- Jag tycker det är viktigt och intressant att kunna påverka framtiden. Att vara en del av det samhälle jag bor på. På riktigt! Med hjärtat!

Det var en av rösterna från de fem lokala utvecklingsråd som bildades under projektet "Forum för lokal utveckling på landsbygden". Ett projekt som genomförts av Ronneby kommun under 2022-2024 med finansiering från Europeiska fonden för landsbygdsutveckling och i samarbete med Tillväxtverket.

Bakgrund, grön dekoration, smalt streck

Vi är jätteglada att så många engagerat sig för framtiden. I projektet har fem utvecklingsråd bildats som respresenterar fem olika platser/bygder i kommunen där man djupdykt i behov och utvecklingsmöjligheter. Alla råd har gjort en utvecklingsplan med tillhörande visioner för sin bygd. En process som varit både utmanande och rolig.

Projektets syfte har varit att utforma en modell för ett kontinuerligt arbete att identifiera och formulera landsbygdens lokala behov. Det handlar om att ge landsbygdens invånare initiativet att själva forma sin bygds utveckling. Det centrala i projektet har varit de lokala processerna, liksom resultatet av kloka tankar när olika människor möts och pratar sig samman om sin bygds framtid. Under projekttiden har utvecklingsråden också gett värdefull input till arbetet med kommunens Översiktsplan 2045, ett dokument som verkligen blickar framåt.

Här kan du se hur vi arbetat i projektet genom ett flödesschema. Pdf, 193 kB, öppnas i nytt fönster.

Den 15 maj 2024 avslutades projektet med ett Forum i stadshuset där alla utvecklingsråd samlades tillsammans med förtroendevalda, tjänstepersoner från region och kommun med flera, för att ta del av de tankar och planer som respektive råd har för framtiden. Ett energifyllt möte som gav mersmak.

Tydliga gemensamma nämnare ses också i utvecklingsplanerna, såsom skola, vård, bostäder och kollektivtrafik. Detta är ämnen som kommunen redan har på sin agenda, men att arbeta med dem än mer målstyrt är önskvärt. Ambitionen är att de läggs i den handlingsplan som ska skapas för det Landsbygdspolitiska programmet och att dialogen med utvecklingsråden fortsätter.

Under projektet "Forum för lokal utveckling på landsbygden" har totalt 45 möten genomförts under fantastiskt fin ledning av projektledaren Robin Eriksson.

Nu fortsätter arbetet i de lokala utvecklingsråden. Organisatoriskt kommer de att verka under Kommunbygderådets hatt, dvs i de samhällsföreningar som redan är aktiva på sin ort. Om ett år ser vi fram emot ett nytt Foum där vi kan dela erfarenheter och ta gemensamma steg mot framtidens landsbygd.

Här nedan kan du ta del av de fem utvecklingsrådens visioner och utvecklingsplaner. Flera av har verkligen ortsspecifika tankar och idéer för framtiden som stärker respektive vision.


Lokala utvecklingsplaner och visioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bräkne-Hoby Järnavik.pdf Pdf, 629 kB, öppnas i nytt fönster. 629 kB 2024-05-30 13.55
Eringsboda LUP.pdf Pdf, 575.9 kB, öppnas i nytt fönster. 575.9 kB 2024-05-30 13.55
Nordväst LUP.pdf Pdf, 680.8 kB, öppnas i nytt fönster. 680.8 kB 2024-05-30 13.55
Saxemara LUP.pdf Pdf, 714.7 kB, öppnas i nytt fönster. 714.7 kB 2024-05-30 13.55
Sydost LUP.pdf Pdf, 676.2 kB, öppnas i nytt fönster. 676.2 kB 2024-05-30 13.55
EU