Bredband på landsbygden

Aktuell information kring bredbandsutbyggnad i Ronneby och i länets övriga kommuner. Ronnebys bredbandsnät är ett fiberoptiskt kommunikationsnät för dig som bor och verkar i Ronneby kommun. Genom Ronnebys bredbandsnät får du tillgång till det växande utbudet av digitala tjänster inom nytta och nöje, exempelvis inom TV, Internet och telefoni via Ronnebyporten.se.

 Under våren 2018 avvecklas 16 telestationer i Ronneby kommun. Under 2017 kommer Telia att avveckla 18 telestationer i Karlskrona kommun. Telia informerar berörd kommun ca 18 månader innan nedsläckningen sker. Sannolikt kommer även övriga kommuner i länet att beröras av nedsläckningen under senare delen av 2018 eller 2019. Nedsläckningen innebär att möjligheten till bredbandsuppkoppling via ADSL försvinner för berörda kunder. Som kompensation till abonnenter som drabbas av avvecklingen erbjuder Telia mobilt bredband med viss förstärkande utrustning för en bättre mottagning. I vissa fall fungerar detta lika bra som ADSL uppkopplingen, men i många fall blir tillgången till bredband betydligt sämre än tidigare. Detta kan få förödande konsekvenser för boende och företagare på landsbygden.

 Utan tillgång till digital kommunikation är det omöjligt för Sveriges landsbygder att utvecklas och vara livskraftiga. En väl fungerande digital kommunikation, tillsammans med ett väl fungerande transportsystem med en god infrastruktur, bidrar till utvecklingskraft och underlättar boende i landsbygderna. Utvecklingen mot en e-förvaltning, där digitala tjänster i allt högre utsträckning utgör den offentliga sektorns kontakter med medborgare och företag, förutsätter en robust infrastruktur som stödjer användningen av dessa tjänster. Företag och boende i landsbygderna måste ha tillgång till digital infrastruktur med hög överföringskapacitet, precis som boende i staden. I december 2016 kom regeringens nya bredbandsstrategi. Här har man höjt målsättningen betydligt jämfört med den tidigare strategin, det nya målet är att år 2020 ska 95% av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. En annan målsättning är att år 2025 ska hela Sverige vara uppkopplat, dvs 98% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s och 1,9% bör ha tillgång till 100 Mbit/s. 0,1% bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s. 

Bredbandsutbyggnaden i länets kommuner håller en för låg takt för att uppnå det nationella målet på 95% med 100 Mbit/s till 2020.  Tabellen nedan visar faktiska siffror på tillgången till bredband i länets kommuner. Siffrorna är från 2015. Det byggs mycket i länets kommuner idag, så antagligen har tillgången ökat i samtliga kommuner. Men det byggs även mycket i övriga landet, vilket innebär att rankingen kanske inte förbättrats särskilt mycket.

Kommun
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet)
Ranking jämfört med övriga kommuner
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet) - utanför tätort och småort
Ranking jämfört med övriga kommuner
Karlskrona
60,62
93
12,15
169
Ronneby
36,95
214
15,50
136
Karlshamn
46,2
165
13,19
158
Olofström
62,51
85
22,11
103
Sölvesborg
29,77
246
9,72
194

 

Ronneby Miljöteknik hanterar Bredbandsutbygnaden på landsbygden. Läs mer...