Bra att veta för fastighetsägare

Här finns flera vanliga frågor samlade som berör dig som fastighetsägare. Du kan kan du ta del av mer information kring bland annat bygglov, strandskydd och taxor. Du är alltid välkommen att kontakta oss ifall du har några frågor.

För en fastighetsägare kan det ibland vara mycket att hålla reda på när det kommer till både rättigheter och skyldigheter. På följande sidor har vi samlat vanligt förekommande frågor som berör dig som fastighetsägare. Om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall, tveka inte att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen med din fråga.

Kontakta oss på miljö- och bygg

E-post: mbf@ronneby.se