Vindkraft

Ronneby kommun ställer sig positiv till uppförandet av vindkraftverk och har upprättat ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanen för just vindkraft.

Detta arbete kan du ta del av under "relaterad information". Uppförandet av Vindkraft i Ronneby komplext då hela kommunen omfattas av det så kallade stoppområdet för Försvaret. Försvarets synpunkter väger således tungt i ärenden som rör uppförandet av vindkraftverk.

I kommunen finns åtta vindkraftverk i Hakarp-området och ett i Lilla Kulleryd, alla söder om Bräkne-Hoby.