Skadade eller döda vilda djur

Hur gör du med skadade eller döda djur som du hittar i naturen? Här kan du läsa en sammanfatad information om vad som gäller vid olika händelser.

Om du hittar skadade vilda djur kontakta då i första hand:

 • Katastrofhjälp fåglar och vilt (KFV),
 • Räddningstjänsten eller polisen.

Trafikskadat vilt

Om något av följande vilt skadats eller dödats i trafiken är fordonets förare skyldig enligt jaktförordningen att snarast märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet.

 • Lodjur
 • Älg
 • Hjort
 • Rådjur
 • Utter
 • Vildsvin
 • Mufflonfår
 • Björn
 • Varg
 • Örn

För att underlätta för en eftersökspatrull att kunna hitta det skadade djuret, var noga med att tydligt märka ut platsen där olyckan skedde och det skadade djuret försvann.

Döda djur

Om du hittar döda vilda djur bör i första hand klaras ut om det är statens vilt. Djur som räknas som statens vilt skickas till Naturhistoriska riksmuseet utom björn, varg, lo och djärv som skickas direkt SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i Uppsala. Instruktioner för hur man skickar djuret finns dras respektive sidor. Länkar till SVA och Riksmuseet finns längst ner på denna sida. Söker du information om hatering av döda tama djur, ta då kontakt med vår lantbruksinspektör.

Som statens vilt räknas följande djur:

 • Björn
 • Varg
 • Järv
 • Lo
 • Myskoxe
 • Fjällräv
 • Utter
 • Valar (Tumlare)
 • Under vissa förutsättningar även hjort och älg

Fåglar som tillhör statens vilt

 • Fiskljuse
 • Bivråk
 • Tornuggla
 • Hökuggla
 • Berguv
 • Fjälluggla
 • Lappuggla
 • Slaguggla
 • Rördrom
 • Lunnefågel
 • Salskrake
 • Svarthalsad dopping
 • Skärfläcka
 • Gråspett
 • Vitryggig hackspett
 • Mellanspett
 • Kungsfiskare
 • Blåkråka
 • Härfågel
 • Sommargylling
 • Fjällgås
 • Skräntärna
 • Svarttärna
 • Storkar
 • Örnar
 • Glador
 • Falkar
 • Kärrhökar

Ansvaret för att ta hand om andra döda vilda djur ligger på jakträttsinnehavaren. Ett omhändertaget dött djur kan oftast grävas ned eller överlämnas åt andra vilda djur, om det ligger på en plats som inte stör allmänheten.

Döda fåglar eller fågelinfluensa

Om för årstiden onormal eller ökad dödlighet hos vilda fåglar iakttas kan Viltsektionen eller Avdelningen för sjukdomskontroll på SVA kontaktas på telefon 018-67 40 00.