Skadade eller döda vilda djur

Hur gör du med skadade eller döda djur som du hittar i naturen? Här kan du läsa en sammanfatad information om vad som gäller vid olika händelser.

Döda fåglar eller fågelinfluensa

SVA är tacksamma för alla rapporter från allmänheten om sjuka och döda fåglar då de bidrar till övervakningen av fågelinfluensa och bedömning av smittläget.

Rapportera in fynd

Anmäl fynd av döda eller sjuka fåglar till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) här: https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats.

Du når också Viltsektionen eller Avdelningen för sjukdomskontroll på SVA
på telefon 018-67 40 00.

Skadade vilda djur

Om du hittar skadade vilda djur kontakta då i första hand:

Trafikskadat vilt

Om något av följande vilt skadats eller dödats i trafiken är fordonets förare skyldig enligt jaktförordningen att snarast märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet.

 • Lodjur
 • Älg
 • Hjort
 • Rådjur
 • Utter
 • Vildsvin
 • Mufflonfår
 • Björn
 • Varg
 • Örn

För att underlätta för en eftersökspatrull att kunna hitta det skadade djuret, var noga med att tydligt märka ut platsen där olyckan skedde och det skadade djuret försvann.

Döda djur

Om du hittar döda vilda djur bör i första hand klaras ut om det är statens vilt. Djur som räknas som statens vilt skickas till Naturhistoriska riksmuseet, utom björn, varg, lo och järv som skickas direkt till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i Uppsala.

Anmäl upphittade döda djur här: https://rapporteravilt.sva.se/

Om man ska skicka in ett djur finns instruktioner för hur man skickar djuret på deras respektive sidor. Länkar till SVA och Riksmuseet finns längst ner på denna sida. Söker du information om hatering av döda tama djur, ta då kontakt med vår lantbruksinspektör.

Som statens vilt räknas följande djur:

 • Björn
 • Varg
 • Järv
 • Lo
 • Myskoxe
 • Fjällräv
 • Utter
 • Valar (Tumlare)
 • Under vissa förutsättningar även hjort och älg

Fåglar som tillhör statens vilt

 • Fiskljuse
 • Bivråk
 • Tornuggla
 • Hökuggla
 • Berguv
 • Fjälluggla
 • Lappuggla
 • Slaguggla
 • Rördrom
 • Lunnefågel
 • Salskrake
 • Svarthalsad dopping
 • Skärfläcka
 • Gråspett
 • Vitryggig hackspett
 • Mellanspett
 • Kungsfiskare
 • Blåkråka
 • Härfågel
 • Sommargylling
 • Fjällgås
 • Skräntärna
 • Svarttärna
 • Storkar
 • Örnar
 • Glador
 • Falkar
 • Kärrhökar

Ansvaret för att ta hand om andra döda vilda djur ligger på jakträttsinnehavaren. Ett omhändertaget dött djur kan oftast grävas ned eller överlämnas åt andra vilda djur, om det ligger på en plats som inte stör allmänheten.