Samhällsutveckling och hållbarhet

I Ronneby kommun har vi bestämt oss för att skapa ett hållbart samhälle där resurser används och återanvänds i effektiva former och där vi ger stöd för biologisk och kulturell mångfald och skapar giftfria miljöer. Stöd i det arbetet hämtas från principerna bakom Cradle to Cradle® (vagga till vagga).

Är du en privatperson som funderar på ett byggprojekt? Varför inte göra det bättre genom att använda Cradle to Cradle®? Nedan har vi samlat länkar till sidor och dokument där du kan få mer information. Du är också hjärtligt välkommen att höra av dig till oss!

Ronneby kommun antog i början av 2012 ett generellt kvalitetsprogram för hållbar byggnation i kommunen. Kvalitetsprogrammet anger ställningstaganden inom ett antal utvalda fokusområden:

  • Energi
  • Vatten
  • Byggmaterial och inomhusmiljö
  • Biologisk mångfald i utemiljön
  • Social mångfald

Kvalitetsprogrammet ska användas som ett verktyg för att säkerställa att antagna miljö- och folkhälsomål och andra kvalitetsmål förverkligas och genomförs i planering, exploatering och renovering av den byggda miljön i Ronneby kommun. Utvecklingen av kvarteret Kilen förutsätts bli ett av de projekten där det används.

Kvalitetsprogramme Pdf, 197.8 kB, öppnas i nytt fönster.t utgår från de visioner för ett hållbart samhälle som tidigare tagits fram i översiktsplanen 2006, budgetdirektiven för 2012-2013, de lokala miljömålen, de nationella folkhälsomålen med flera.

"Cradle to Cradle® för den byggda miljön" innehåller kriterier som ger förståelse för hur C2C kan tillämpas i renoverings- och nybyggnadsprojekt. Den ger verktyg att utforma och uppföra byggnader med mätbara C2C-egenskaper och verktyg att maximera positiva effekter. Författare är Douglas Mulhall och Michael Braungart.