Samhällsutveckling och hållbarhet

I Ronneby kommun har vi bestämt oss för att skapa ett hållbart samhälle där resurser används och återanvänds i effektiva former och där vi ger stöd för biologisk och kulturell mångfald och skapar giftfria miljöer. Stöd i det arbetet hämtas från principerna bakom Cradle to Cradle® (vagga till vagga).

Är du en privatperson som funderar på ett byggprojekt? Varför inte göra det bättre genom att använda Cradle to Cradle®? Nedan har vi samlat länkar till sidor och dokument där du kan få mer information. Du är också hjärtligt välkommen att höra av dig till oss!

Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande

Ronneby kommun antog i början av 2012 ett generellt kvalitetsprogram för hållbar byggnation i kommunen. Kvalitetsprogrammet anger ställningstaganden inom ett antal utvalda fokusområden:

  • Energi
  • Vatten
  • Byggmaterial och inomhusmiljö
  • Biologisk mångfald i utemiljön
  • Social mångfald

Kvalitetsprogrammet ska användas som ett verktyg för att säkerställa att antagna miljö- och folkhälsomål och andra kvalitetsmål förverkligas och genomförs i planering, exploatering och renovering av den byggda miljön i Ronneby kommun. Utvecklingen av kvarteret Kilen förutsätts bli ett av de projekten där det används.

Kvalitetsprogramme Pdf, 197.8 kB, öppnas i nytt fönster.t utgår från de visioner för ett hållbart samhälle som tidigare tagits fram i översiktsplanen 2006, budgetdirektiven för 2012-2013, de lokala miljömålen, de nationella folkhälsomålen med flera.

"Cradle to Cradle® för den byggda miljön" innehåller kriterier som ger förståelse för hur C2C kan tillämpas i renoverings- och nybyggnadsprojekt. Den ger verktyg att utforma och uppföra byggnader med mätbara C2C-egenskaper och verktyg att maximera positiva effekter. Författare är Douglas Mulhall och Michael Braungart.