Listerby idrottshall

Motion och friskvård är en av de starkaste positiva faktorerna för hälsan. I takt med att Listerby expanderas ökar behovet för en idrottshall eller allhall i området.