Kilen - En ny stadsdel

Ronneby Kommun inspireras av Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi. I kvarteret Kilen tar vi steget från snack till verkstad när det gäller stadens utveckling. Den nya stadsdelen är strategiskt belägen vid Ronnebyån, mellan den historiska Brunnsparken och stadens centrum, och i direkt anslutning till järnvägs- och busstation. Visionen är en stadsdel som inspirerar till innovationer, ger ett positivt avtryck i miljön, bidrar till människors hälsa, förskönar staden samt blir en del av centrum och en mötesplats för alla.

Vad är på gång just nu?

Detaljplanen för Kilenområdet har varit klar sedan en tid och just nu har flera bygglov beviljats i stadsdelen. Ronneby kommun arbetar just nu tillsammans med nedanstående aktörer för att förvekliga byggnationen an Kilen.

C4 Fastigheter

Kilenområdet består av 5 stycken fastigheter. På Kilen 6 är C4 Fastigheter byggherre. Företaget kommer att bygga cirka 45 bostadsrätter i varierande storlek. Det kommer även att finnas en länga med stadsradhus på tomten. Bygglov beviljades i november 2018 och byggstart är planerad till början av 2019. För kontakt ring projektledare Morgan Johansson 044-590 09 59. C4 Fastigheter har även markanvisning på Kilen 2, det röda magasinet där det planeras för gemensamhetsytor och evenemangsytor tillsammans med en lokal entreprenör. Tomten norr om magasinet Kilen 5 är även den markanvisad till C4 Fastigehetr och där pågår planeringen fortfarande. Upplåtelseform eller antal lägenheter är ännu inte klart.

AB Ronnebyhus

AB Ronnebyhus kommer att bygga på fastigehten Kilen 7 och där kommer det att bli ungefär 85 hyresrätter i varierande storlek. Bygglov är ännu inte sökt medan byggstart planeras till före sommaren 2019. För kontakt och intresseanmälan se Ronnebyhus webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ring 0457-61 70 52.

Attendo

Det privata vårdbolaget Attendo kommer att bygga på Kilen 8. Det blir sammanlagt 54 lägenheter i ett särskilt boende (äldreboende) samt cirka 10 lägenheter som trygghetsboende. För kontakt och intresseanmälan ring biträdande regionchef Marcus Fält 0708- 76 44 37.

Bakgrund och vision

Ett generellt kvalitetsprogram för hållbar planering och byggande med inspiration av Cradle to Cradle® (C2C) har tagits fram av kommunen. Cradle to Cradle® är en innovationsplattform för att maximera de ekonomiska, ekologiska och sociala fördelarna snarare än bara minska skadliga effekter. Kilen, ett centralt beläget före detta industriområde, kommer bli ett av de första pilotprojekten. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel, kultur och kontor. För stadsdelen Kilen finns ett generellt kvalitetsprogram Pdf, 581.3 kB, öppnas i nytt fönster. som anger vilka värden den nya stadelen planeras innehålla.

En vision för projektet har arbetats fram som kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av området. Mer om den hittar du via länken "Vision" till höger. Med utgångspunkt i visionen har ett projektspecifikt kvalitetsporgram för området tagits fram. Det kan laddas ned till höger.

Kommunens sakkunskap inom Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi finns hos Cefur, Center för forskning och utveckling i Ronneby. Du kan läsa mer om Cefur och Ronneby Kommuns satsning på Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi via länken i högerkolumnen. 

Cradle to Cradle® är ett registrerat varumärke som tillhör McDonough Braungart Design kemi, LLC (MBDC). Cradle to Cradle Certified CM är ett certifieringsmärke som licensierats av Cradle to Cradle Products Innovation Institute.