Gamla Elverket och vattentornsområdet

Ett av de alternativ som analyseras i utredningen är om det är möjligt att bygga ett nytt museum i och runt Gamla elverket och vattentornsområdet.

Ronneby stads elverk i kvarteret Ulf uppfördes i jugendstil år 1903 som en fondbyggnad till Nygatan. Byggnaden är ritad av arkitekten Carl Westman som även formgivit Stockholm stads rådhus. Förutom elverk fanns i byggnaden också vattenverk med förbindelse till gamla vattentornet. Byggnaden fick sitt nuvarande utseende 1949 och ägs idag av Ronneby kommun som använder detta för att husera delar av kommunens parkförvaltning. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde med representativt utseende och placering i stadsbilden.

Snabbspår?

En etablering av ett museum i Gamla elverket kan vara ett snabbspår för etablering av ett museum i stadskärnan. Med detta menas att det i ett inledningsskede inte krävs en ny detaljplan på platsen och att etableringsprocessen tillåts ske i etapper.